Aanleveren bijlagen / plusproducten

Wilt u een bijlage of plusproduct aan uw uitgave toevoegen? Dan vragen wij u nadrukkelijk om de voorwaarden, die u hieronder kunt downloaden, ook te communiceren naar uw adverteerders of andere leveranciers (drukkers, reclamebureaus e.d.). Uiteraard kunt u bij vragen contact opnemen met uw ordermanager bij Senefelder Misset.

Algemene leveringsvoorwaarden

Voldoet de levering niet aan onderstaande voorwaarden of wordt de levering eerder aangeboden dan de door ons vastgestelde leverdatum, dan behoudt Senefelder Misset zich het recht voor de levering te weigeren. Na verwerking van uw uitgave worden de bijgeleverde productonderdelen zonder vermelding vooraf direct vernietigd. Uitsluitend in overleg met uw contactpersoon bij Senefelder Misset is een afwijkende afspraak mogelijk.