Voorwaarden en instructies voor papierleveranciers

Aanleveren rollenpapier

 • Verzend uiterlijk één uur voor het levermoment een correct EDI-bericht via Papinet;
 • Meld elk vrachtvoertuig vooraf aan via mediaportal.senefelder.nl/TRS.

Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur. Vrachtvervoer dat eerder arriveren dan gemeld wachten op het parkeerterrein aan de Voltastraat.

Papierrollen worden als volgt aangeleverd:

 • Voorzie de rollen van een zeewaardige verpakking;
 • Verpak elke rol apart. Is dit niet mogelijk, plak dan per rol een etiket op de ronde zijde en een tweede op de platte zijde;
 • Vermeld op elk etiket altijd het papiernummer van Senefelder Misset;
 • Vermeld op de wichtnota bij bijgeleverd papier het papiernummer en bestelbonnummer van Senefelder Misset;
 • Vermeld op de vrachtbrief de leverdatum en -tijdstip van het inschrijfmoment;
 • Voorzie de roletiketten van een barcode;
 • Plak etiketten zichtbaar vanaf de heftruckzijde en wijzend naar de zijkant;
 • Plak per rol een etiket op de ronde zijde en een tweede op de platte zijde;
 • Gebruik uitsluitend Joloda;
 • Lever de rollen staand en bij voorkeur gestapeld aan;
 • Lever de rollen gesorteerd op partij aan;
 • Lever rollen en eventueel vellenpapier afzonderlijk aan met aparte vrachtbrief en wichtnota.

Afdeling Logistiek controleert of de leveringen voldoet aan deze voorwaarden. Meld van tevoren aan uw contactpersoon van Senefelder Misset als aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan. Zonder toestemming behoudt Senefelder Misset het recht om de levering te weigeren, waarbij de leverafspraken ongewijzigd van kracht blijven.

Heeft u vragen over deze voorwaarden? Stel ze aan uw contactpersoon van Senefelder Misset. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Juli 2024,
Senefelder Misset
Afdelingen Inkoop en Logistiek