Aanleveren adressen

Senefelder Misset beschikt over mogelijkheden tot dataverwerking van digitale adresbestanden ten behoeve van het adresseren van uw magazine. De adressen worden volgens de richtlijnen van de postverspreider verrijkt en alle toebehoren zoals postlijsten, palletkaarten, etiketten e.d. kunnen daarmee worden verzorgd. Nederlandse adressen worden gesorteerd voor aanbieding aan PostNL. Sorteermethodieken zoals gehanteerd door ‘Deutsche Post’ (Infopost en Pressepost), ‘BPost’ (België) behoren in overleg tot de mogelijkheden.

Aanleverwijze

Adresgegevens kunnen worden aangeleverd via de adressen WebPortal van Senefelder Misset. De adressen WebPortal is beveiligd via HTTPS, zodat de overdracht van gegevens en de toegang tot de adressen WebPortal via een beveiligde verbinding verloopt. De bestanden worden direct aan een lopende uitgave gekoppeld. Aanlevering is alleen mogelijk via een login. Neem contact op met uw ordermanager voor verdere afstemming en om een aanleveraccount te ontvangen.

Bij de eerste samenwerking of wijziging in de aanlevering van data moeten vooraf testbestanden worden aangeleverd om de verwerkbaarheid te toetsen.

Aanleverspecificaties adressen

U kunt uw adressenbestand op verschillende manieren aanleveren. In de handleiding ‘Richtlijnen adressen verwerking’ kunt u teruglezen waaraan de adresbestanden moeten voldoen en waar u op moet letten. Zo kunt u ook lezen hoe u gepersonaliseerde brieven kunt aanleveren.

Privacy

Wat doen wij om de privacy van uw adressen te waarborgen:

  • Senefelder Misset begrijpt dat uw adresgegevens belangrijke persoonsgebonden informatie bevatten.
  • Wij waken over uw gegevens om misbruik te voorkomen.
  • Wij zullen dan ook de aangeleverde adresbestanden na verwerking van onze systemen verwijderen, zodat deze niet onnodig lang op onze systemen worden bewaard.
  • Ook zijn onze systemen afgeschermd. Servers waarop de gegevens worden bewaard zijn beveiligd met wachtwoorden en een firewall. Die toegang is beperkt. Alleen medewerkers van Senefelder Misset die verantwoordelijk zijn voor de adresverwerking kunnen uw bestanden benaderen.
  • Met alle klanten waarvoor wij adressen verwerken sluiten we verwerkersovereenkomsten af.
[/vc_column_inner]
[/vc_row_inner]