Aanleveren pagina's

Om perfect drukwerk te leveren is het van belang dat u uw PDF-bestanden op de juiste manier aanlevert. Voor de verwerking van de pagina’s kunt u de bestanden uploaden in onze beveiligde WebPortal. De bestanden komen hierdoor direct op de juiste locatie en in de juiste folderstructuur en vindt er een eerste bestandscontrole plaats. Bovendien kunt u in de WebPortal de door u aangeleverde pagina’s bestanden inzien in de vorm van een bladerboekje.

Om uw PDF-bestanden via onze WebPortal aan te leveren heeft u een login en wachtwoord nodig. Deze kunt u aanvragen via uw ordermanager bij Senefelder Misset.

Aanleverspecificaties pagina’s

Wij ontvangen graag drukklare Certified PDF-bestanden. Dat wil zeggen: PDF X-1A, versie 1v3 of 1v4. Deze versies zijn geschikt voor drukwerk en bevatten geen lagen of transparanties. Dit zijn richtlijnen conform de Ghent PDF Workgroup. De Ghent workgroup is een internationaal platvorm voor de ontwikkeling van proces specificaties voor de grafische workfolows. In de handleiding ‘Richtlijnen PDF aanlevering’ staat omschreven waar de drukklare Certified PDF-bestanden aan moeten voldoen. U kunt daarin bijvoorbeeld ook lezen hoe beeldverlies bij garenloos gebrocheerde producten kan worden voorkomen.

Setting

Voor het maken van PDF x-1A bestanden in bijvoorbeeld Indesign kunt u gebruikmaken van standaard settings:

Bij advertenties kunt gebruikmaken van de PDF-settings voor advertenties.

Kleurprofielen

Wij houden ons aan de kleurprofielen van de ECI, voor zover deze beschikbaar zijn voor de verschillende papierklassen. De praktijk wijst uit dat met deze profielen, gebaseerd op ISO standaard 12647-2, een zeer hoogwaardige drukkwaliteit kan worden bereikt.