Missie Senefelder Misset

Wij hebben de ambitie om dé grootste fullservice tijdschriftendrukkerij voor uitgevers, verenigingen, stichtingen, charitatieve instellingen en corporate bedrijven in Nederland te zijn. Onze kernwaarden – deskundig, flexibel en klantgericht – zijn hierin leidend en terug te vinden bij onze medewerkers. Ook worden ze weerspiegeld in ons machinepark en de vele (grafische) diensten die we aanbieden. Dit geldt ook voor de wijze waarop we zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen ten behoeve van mens en milieu.

Bovendien vinden we het als werkgever belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit uit zich in een goed arbeidsvoorwaardenpakket, een goede balans tussen werk en privé en een veilige werkplek waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van onze mensen.