Tarieven Afvalbeheersbijdragen Verpakkingen en Papier wijzigen

Met ingang van 2023 zijn de tarieven voor de Afvalbeheersbijdragen Verpakkingen en Papier omhoog gegaan. Hoewel ze op het eerste gezicht veel op elkaar lijken, zijn het twee verschillende onderwerpen. Maar wat zijn nu precies de Afvalbeheersbijdragen Verpakkingen en Papier en waarom betaalt u dit? We leggen het graag even uit.

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen
Het bedrijfsleven is verplicht om een Afvalbeheersbijdrage te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Stichting Afvalfonds Verpakkingen is wettelijk verantwoordelijk voor het realiseren van de recycledoelstellingen die de Nederlandse overheid heeft opgelegd. Stichting Afvalfonds Verpakkingen doet dit tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Hierbij streven ze naar een circulaire economie waarin verpakkingsmateriaal grondstof is én blijft.

Verschillende materialen
De kosten voor het inzamelen, scheiden en recyclen van het specifieke verpakkingsmateriaal bepalen de tarieven van de verschillende materiaalsoorten. Kortom, goed recyclebare verpakkingen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Een deel van het tarief bestaat uit de algemene systeemkosten. Dit zijn de kosten voor onder andere monitoring van de recycling en de preventie van zwerfafval. Deze kosten worden evenredig verdeeld over de materiaalsoorten.

Als gevolg hiervan gaat voor 2023 de Afvalbeheersbijdrage voor het gebruik van folie met 50% omhoog. De bijdrage voor papieren verpakkingen daalt met ca. 50%. Deze kosten worden, net als voorgaande jaren, doorbelast op de factuur.

Afvalbeheersbijdrage Papier
De Afvalbeheersbijdrage Papier heet ook wel de Recyclingbeheersbijdrage niet-verpakkingen van papier en karton. In het geval van niet-verpakkingen van papier en karton zijn in het Papiervezelconvenant afspraken gemaakt over de recycling van deze producten.

Uitvoering afspraken
PRN voert de afspraken uit het Papiervezelconvenant uit. Doelstelling van PRN is om de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. PRN meet de recycling van niet-verpakkingen en rapporteert daarover aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast biedt PRN een garantie voor het geval dat de recyclingmarkt niet optimaal functioneert. Het PRN-systeem is door de overheid verplicht gesteld door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

Het PRN-systeem brengt kosten met zich mee. Deze kosten worden gezamenlijk gedragen door de producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton (de Recyclingbeheersbijdrage). Het tarief voor de jaarlijkse bijdrage in 2023 is vastgesteld op € 2,50 per 1.000 kg papier. Ter vergelijk: in 2022 was dit tarief € 2,90 per 1.000 kg papier. Net als voorgaande jaren worden deze kosten in het eerste kwartaal van 2023 in rekening gebracht.

Kostendekkend
Zowel de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen als de Afvalbeheersbijdrage Papier worden doorbelast, maar zijn uitsluitend kostendekkend en maken geen deel uit van de exploitatie van Senefelder Misset.

Heeft u vragen over de Afvalbeheersbijdragen Verpakkingen en Papier?
Wij leggen het u graag uit. Neem hiervoor contact op met uw salesmanager.

Afvalbeheersbijdragen Verpakkingen en Papier