Senefelder Misset brengt waardig eerbetoon aan oud-eigenaren

Hoewel vooruitkijken het motto is van Senefelder Misset, is de Doetinchemse drukkerij ook trots op zijn roots. In het kader van zijn 150-jarig bestaan heeft het bedrijf het graf van oud-eigenaren Kees en Henk Misset weer in ere hersteld.

Uitgeversmaatschappij C. Misset, dat nu Senefelder Misset heet, is altijd van groot economisch belang geweest voor de stad Doetinchem en de regio. Vooral onder leiding van Kees en Henk Misset, de zoons van oprichter Cornelis Misset, nam de groei van het bedrijf een grote vlucht. Voor de Tweede Wereldoorlog behoorde Misset tot de twintig grootste uitgevers van Nederland. Kees Misset overleed in 1947 en is begraven op Begraafplaats Loolaan in Doetinchem, naast zijn broer Henk die twee jaar daarvoor overleed.

Graafschapbode
In 1873 begon Cornelis Misset uit Haarlem (24) een kleine handelsdrukkerij aan de Grutstraat. Zes jaar later werd hij naast drukker ook uitgever, want in dat jaar verscheen het eerste nummer van het regionale nieuwsblad De Graafschapbode. Veel Achterhoekse gezinnen raakten al snel vertrouwd met de streekkrant.

Flinke groei
In 1880 verhuisde Misset naar de IJsselkade. De volgende mijlpaal was de verschijning van het eerste vaktijdschrift in 1888: De Nederlandsche Lederindustrie. Nog geen tien jaar later publiceerde Misset maar liefst tien vak- en weekbladen. Het bedrijf bleef doorgroeien: het aantal vakbladtitels dat Misset uitbracht en drukte, groeide fors, evenals het aantal personeelsleden.

Voorzieningen
Zowel Cornelis Misset als zijn zonen waren ondernemers met visie en een eigen stijl. Zo kreeg het bedrijf in 1916 al een eigen pensioenfonds, organiseerde het al vóór de Tweede Wereldoorlog personeelsreizen en stimuleerde het eigenwoningbezit met een hypotheek van de zaak. Ook als lid van de Doetinchemse gemeenschap droegen de heren Misset hun steentje bij aan voorzieningen zoals het openluchtzwembad Groenendaal, een hotel en een vliegveld.

Tweede Wereldoorlog
Gedurende de Tweede Wereldoorlog zat Misset in hetzelfde schuitje als veel ondernemers in die tijd. Het bedrijf probeerde zo goed als het kon door de oorlog heen te komen. Cees en Henk Misset wilden vooral voorkomen dat personeelsleden als dwangarbeiders naar Duitsland werden afgevoerd.

Verzoek tot restauratie
Naar aanleiding van de reportage Misset in Oorlogstijd ging Senefelder Misset op zoek naar het graf van de twee broers, dat in slechte staat werd aantroffen. De drukkerij diende bij beheerder Buha bv een verzoek in om het duograf te restaureren. Buha bracht Senefelder hiervoor in contact met een professionele restaurateur. Nadat de directie van Senefelder de restauratieplannen had goedgekeurd kon het herstelproces van start gaan. Laurens Nieuwenhuis van Nieuwenhuis Natuursteen kreeg de opdracht om het grafmonument te restaureren. Senefelder Misset is zeer tevreden met het resultaat. “Wij denken dat dit aandenken aan ons bedrijf hiermee weer een representatieve uitstraling heeft”, aldus directeur Ronald van Rossum.